૧૫ દિવસીય "સર્ટીફિકેટ કોર્ષ ઓન ઇન્ટીગ્રેટેડ ન્યુટ્રીયન્ટ મેનેજમેન્ટ ફોર ફર્ટીલાઈઝર ડીલર્સ" કોર્ષમાં વ્યાખ્યાતાશ્રીઓની ફાળવાણી કરવા બાબત... ''સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક ખેતી''ની તાલીમ પામેલ માસ્ટર ટ્રેનરના એક દિવસીય તાલીમ વર્કશોપ માટેની આખરી સમિતિઓ... ''સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક ખેતી'' અંતર્ગત યોજાનાર કાર્યક્રમના આયોજનની સમિક્ષા માટે તા.૦૩/૦૨/ર૦ર૦ના રોજ બપોર બાદ ૩.૦૦ કલાકે યુનિવર્સિટી ભવનના કોન્ફરન્સ રૂમમાં મળનાર બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહેવા બાબત... ઉચ્ચકબીલથી નાણાં ઉપાડવાનું દરખાસ્ત પત્રક રજુ કરવા બાબત... તમામ પ્રકારના બીલો ( મહેકમ સિવાય ) ટ્રેઝરીમાં રજુ કરવા બાબત ... Government e-Marketplace (GeM) પર Bid/RA પધ્ધતિથી ખરીદીમાં સક્ષમ અધિકારીશ્રીએ પ્રમાણપત્ર આપવા બાબત. Junagadh Agricultural University is a state university of Gujarat State. List of Eligible and Non-Eligible candidates for RA / JRF at Nodal officer (Megaseed) and unit head, PCRS, NAU, Navsari, Advertisement for the post of Senior Research Fellow in FASAL project, RA /JRF Interview at Nodal Officer (Megaseed) & Unit Head, PCRS, NAU, Navsari, List of eligible and not eligible candidate for Agri Asstt (contractual) under SSNNL Project at ARS, Tanchha, List of eligible and not eligible candidate for SRF under SSNNL Project at ARS, Tanchha, Corrigendum of interview of Project Assistant at NMCA Navsari, Walk in interview for Technical Assistant in NAHEP project, Advertisement for the post of SRF in NAU-NAHEP-CAAST Sub-project, List of eligible candidates for Field Assistant at N.M.College of Agriculture, Navsari, Purchase of switch, socket & accessories for V.C. Prior to inception of canal, the whole tract had a predominant monocropping of cotton, sorghum, pigeon pea and orchard crops with pulses on residual moisture. SBI Campus Branch,Navsari ખાતે કચેરીની નાણાંકિય કામગીરી ના સમયમાં સુધારો થવા બાબત. For the UG course, one must be 12 th passed. કૃષિ યુનિવર્સિટીઓના કર્મચારીઓ/અધિકારીઓને છઠા પગાર પંચ અને સાતમા પગાર પંંચ અંતર્ગત ૩૦મી જૂનના રોજ નિવૃત્ત થયેલ પેન્શનર્સને એક ઈજાફો મળવા બાબત... Revised PG Seminar “Webinar” Schedule of Horticulture (Group-II), યુનિવર્સિટી ના પેટા કેન્દ્રો પર તમામ પ્રકારના રહેણાક ના મકાનો ની માહિતીની એન્ટ્રી ERP Software માં અપલોડ કરવા બાબત, Intake capacity for PG admission 2020-21 of NAU, Navsari, Approval of synopsis and thesis format for PG students of NAU, Navsari, PG Seminar “Webinar” Schedule :ASPEE College of Horticulture (Group-II), Invitation for attending Online Guest Lectures under NAHEP-CAAST on “Forest Certification Process in India” October 27, 2020. Kharadi and Dr. V.S. Get Alerts for Admission in 2020, Cutoff and Online Forms for top Entrance Exams. They allow regular internship and industrial training also. Originally, local desi cotton varieties were grown in the state. Navsari Agriculture University, Gujarat Admission 2020-21 RKDF University, Madhya Pradesh Admission 2020-21 Ramgarh College, Admission, IGNOU, Courses, 2020-2021 પ્રકાશિત ખેડુતોપયોગી સાહિત્ય જમા કરાવવા બાબત... “Updated Plan Scheme Appraisal ૨૦૦૪-૦૫ થી ૨૦૨૦-૨૧” બુક માટેના ફોટોગ્રાફ્સ મોકલી આપવા બાબત.... Corrigendum Regarding Essay Competition on the theme Ozone for life- 35 years of ozone layer protection under NAHEP-CAAST Sub-project. Circular : Regarding Arrangement of Webinar, Minutes of 16th joint AGRESCO meeting of NAU, ન.કૃ.યુ. However, attempts to put cotton growing on a scientific basis and introduced the new world species, G.hirsutum in to this country date back to the middle of the 18th century. Takenover charge of Director of Extension Education. Gujarat contributes substantially to the national cotton area (24%) and productions (37%). 30th Meeting of ZREAC to be organized on 04-10-2019 at NAU, Navsari. Here is the list of Navsari Agricultural University Fee Structure, which is Given Below. કેમેરાની મોનીટરીગં કરવાની જવાબદરી સોંપવા તેમજ માસના અંતે મોનીટરીંગ અંગેનો રીપોટ મોકલવા બાબત.. The centre ranked first position among all AICRP centres during the period 2017-18. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. Invitation for attending Online Guest Lecture under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on December03, 2020. and it was founded in May 2004 and this university provided higher education and this university located in fully lush greenery. Bungalow at NAU, Navsari, Providing & Installing Manual Water Softener System for V.C. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. 686/2020 (નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીનો સને 2018-19નો વાર્ષિક હિસાબ મંજુર કરવા બાબત..), Updating Member's List - 16th AGRESC-Horticulture sub-committee, Training Programme on “Waste Utilization and Value Addition of Non-Timber Forest Resources” Under NAHEP-CAAST Sub-Project, Minutes of 2nd PG-RAG (Crop Protection) Meeting held at NAU, Navsari. NAU offers Master’s degree in Science, Technology, Veterinary Science and MBA in Agribusiness Management. Circuilar regarding Photography & Videography for NAU Building, Farms, and Infrastructure Facilities etc. નવસારી લોન પ્રતિક્ષા યાદી dec- 2019, Circular for updation of members of PG-RAG- Crop Improvement Group, ન.કૃ.યુ. વિકાસ ખર્ચ (પ્લાન) યોજનાઓની પ્રથમ સમીક્ષા બેઠક (Review Meeting) માં 1st Quarter ની પ્રગતિ અને યોજનાની સમીક્ષા માટે હાજર રહેવા બાબત.. Before Independence several wars were fought between the five tribal kings of Dang and the British. Navinchandra Mafatlal College of Agriculture known as N. M. College of Agriculture was the first educational institute related to agriculture in the region of south Gujarat established in May-1965 with a vision to impart agricultural education and uplift the socio-economic status of the agricultural based community. There are faculty of Agriculture, Horticulture, Forestry, Veterinary Sciences, Agribusiness Management, Agricultural Engineering, Agricultural Biotechnology and Fisheries Science. Navsari Agriculture University was earlier a college of agriculture established in 1965. Chemistry and Soil Science” was sanctioned initially in January 1967 by Government of Gujarat for Agriculture Research activities under South Gujarat- Heavy Rainfall Agro climatic Zone. વર્ષ ૨૦૨૦ માટે પેન્શનરોની વાર્ષિક હયાતિની ખરાઈ મે મહિનાને બદલે જૂન માસમાં કરવા બાબત. Year of Establishment : 2007. Concurrent efforts for development of desi hybrid culminated in the release of hybrid G. Cot.DH-7 in 1984. Invitation for attending Guest Lectures under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on November 16, 2019, ન.કૃ.યુ. The station served as a research testing center for south Gujarat Agro climatic zone- II. The University has made remarkable growth in its tripartite activities i.e.Education, Research and Extension Education and simultaneously also made tremendous growth in infrastructure and Human Resource Development since its inception. Sci.) કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. રાજ્યની ચારેય ક્રુષિ યુનિવર્સિટીઓના સંચાલક મંડળમાં બિન-સરકારી સભ્યોની નિમણૂંક બાબત. Rabi niger crop has given 5 to 6 times higher yield than kharif season crop with limited irrigation with very low cost of production and reduced risk as compared to summer groundnut. નોવેલ કોરોના વાઈરસ(Covid-19) ના સંક્રમણના કારણે કામ પર ગેરહાજર શ્ર્મયોગી/કર્મચારીઓને છટણી ન કરવા/પગાર ન કાપવા બાબત. Merit list of PG courses will be prepared based on the marks obtained in the Entrance test and marks obtained at graduation level with 50% weightage to each. A candidate must have Master's degree in related subject with 6.50 OGPA or 65% marks (6.0 OGPA or 60% marks for reserved category candidates). જી.આર.પટેલ, વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક, નકૃયુ, નવસારી. Candidates can check the details of the certificate courses from the following table. સાતમા પગાર પાંચ પ્રમાણે મળવાપાત્ર મકાનની કેટેગરી નક્કી કરવા બાબત... Covid-19 ના સંક્રમણની શૃંખલા તોડવા માટે "આરોગ્ય સેતુ" એપનો અસરકારક ઉપયોગ કરવા બાબત. For MBA the information brochure with application form can be obtained from the Institute after the official announcement of admissions by paying INR 1000 in cash or by sending a demand draft of INR 1100 by post in favor of “Drawing and Disbursing Officer (DDO) ASPEE Agri. Dabas along with the help of other staff members. SPNFની તાલીમ પામેલ માસ્ટર ટ્રેનરનો એક દિવસીય તાલીમ વર્કશોપ બાબત ... NAU Inter-collegiate and Inter-Polytechnic Athletics (Men & Women) Tournament 2019-20, કાર્યાલય આદેશ : ગુજરાત રાજ્ય આંતર કૃષિ યુનિવર્સિટી કબડ્ડી, ખો-ખો અને ટેબલ ટેનિસ (ભાઈઓ) સ્પર્ધા ૨૦૧૯-૨૦. Cancellation of Tender for Animal Selling /Auction (JAHER HARAJI). Instruction for Apply the Convocation and Registration link, COVID-19 ના કારણે લૉકડાઉન સમયગાળા દરમ્યાન ખેડુતો અને ખેતીક્ષેત્ર માટે માર્ગદર્શિકા (ભારત સરકાર દ્વારા નિદર્શિત માર્ગદર્શિકા), गुणवत्ता युक्त कृषि-शिक्षा एक पहल" - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 25वीं अखिल भारतीय कृषि प्रवेश परीक्षा 2020, NAU Application for Ranking of AU 2019 for Agriculture, NAU Application for Ranking of AU 2019 for Overall. This research station is located at Khergam Village of Gandevi Taluka in Navsari District under South Gujarat region. Get details on fee structure, ranking, admid card, … The Faculty of Forestry that came into existence in 1988 and started imparting education leading to B.Sc. સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક કૃષિ (SPNF) માટેના માસ્ટર ટ્રેનર તરીકે કૃષિ વૈજ્ઞાનિકોની નિમણુંક કરવા બાબત... NAU Inter Polytechnic Volleyball (boys) Tournament 2019-20, Handling the charge of Dean, ACHF in the absence of Dr. B. N. Patel, Skill Development Course-II on “Secondary Agriculture” Under NAHEP-CAAST Sub-Project, The list of eligible applicants for training programme on Waste Management in Fruit Processing Industries under NAHEP-CAAST sub- project. માન. Degree, Student Registration (Enrollment) Number Allotment 2019 : Post-Graduate – M.V.Sc. Station was established in the year 1913 with the objective to carry out cotton research activity for Asiatic cotton production and productivity for farmers of Middle Gujarat. and Animal Husb. તબીબી સારવારની સરકારશ્રીમાંથી ખાસ કિસ્સામાં ખચૅ મેળવવા મંજુરી અથ્રૅ દરખાસ્ત મોકલવા માટે તકેદારી રાખવા બાબત... CCTV CAMERA ની મૉનીટરીગં કરવાની જવાબદારી સોંપવા તેમજ માસના અંતે મોનીટરીંગ અંગેનો રીપોટ મોક્લવા બાબત.... કોરોના વાયરસ (COVID-19) અન્વયે તા.૧૬.૦૩.૨૦૨૦ થી તા.૨૯.૦૩.૨૦૨૦ સુધી શૈક્ષણિક તેમજ અન્ય પ્રવ્રુત્તિઓ બંધ રાખવા બાબત. APPLICATION TO IBSC OF NAU TO CARRY OUT RESEARCH INVOLVING GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS (GMOs)/ rDNA/ LIVING MODIFIED ORGANISMS (LMOs) FOR AGRICULTURAL ENVIRONMENTAL. Degree at NMCA, Navsari, Student Registration (Enrollment) Number Allotment 2019 : Post-Graduate – M.Sc. First GMS based desi hybrid of Gujarat G.Cot.MDH-11 was released in 2002. It is a public type university which is under the Gujarat Agricultural University, which was awarded the status of a full-fledged independent State Agricultural University. Invitation of seminar topics for PG seminar series 2020-2021 (Crop Production group). 25% of the total number of seats is reserved for the candidates nominated by ICAR on the basis of All India Entrance Test, subject to qualifying minimum eligibility requirement. સહ પ્રાધ્યાપક તરીકે સીધી ભરતીથી સેવામાં નિમણૂંક બાદ ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ ગ્રેડ પે ૮૦૦૦/- ત્યારબાદ ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ ગ્રેડ પે ૯૦૦૦/- માં મળતા ઈજાફાની તારીખમાં સુધારો કરવા બાબત. ગત નાણાંકીય વર્ષમાં ઉચ્ચક દરથી કુશળ, અર્ધ કુશળ, બિનકુશળ, શ્રમયોગીના દૈનિક દર ચુકવવાના પરિપત્રની મુદ્દત વધારવા બાબત. This university is located in Motibaug, Junagadh. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. The Indian Council of Agricultural Research (ICAR) has sanctioned the 'MEGA SEED' project entitled "Seed Production in Agricultural crops" for field and horticultural crops during 2006-07 to Navsari Agricultural University, Navsari with total outlay of Rs. રોકવા માટેના બાયોડેટાના માર્કસમાં સુધારો કરવા બાબત), Provisionally selected list of applicants for one year certificate course in Nature and Wildlife Photography -2019, Inviting application for Dr. Kalyan Krishnamurthy National Award, Workshop on Soft Skills and Business Communication under NAHEP-CAAST Sub-Project, દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ તથા આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા દ્વારા જુલાઈ-૨૦૧૯ થી સપ્ટેમ્બર-ર૦૧૯ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમમાં સોંપવામાં આવેલ વિષય અનુસાર વાર્તાલાપ આપવા જનાર કૃષિ વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓની યાદી. Invitation to Exhibition on Ikebana and Contemporary Floral Designs, Second and last offer for revalidation of milk coupans between 8-9 Jan, 2020, Circular regarding AGRESCO Sub-committee conveners, NPS નંબર અને પ્રાન કિટ ફાળવવા બાબત.. JANUARY-2020. Narmada planning group has identified Tanchha as one of research station for generate location specific agro techniques for increasing crop production on sustainable basis and disseminate same information to farmers of SSP command area. ૩૧મી ઝેડ.આર.ઈ.એ.સી. Candidates can check the list of PG level courses offered by university along with their specializations from below. ૩૦મી ઝેડ.આર.ઈ.એ.સી માટે ખાતા તરફથી મળેલ પ્રશ્નો (Feedback), Progressive Horticulture Conclave(PHC)-2019 to be held at Lucknow, on 8-10 December, 2019. દફતરી હુકમ :- ગુજરાત રાજ્ય આંતર કૃષિ યુનિવર્સિટી વોલીબોલ, બેડમિન્ટન અને ટેબલ ટેનિસ (બહેનો) તેમજ વોલીબોલ, બાસ્કેટબોલ અને બેડમિન્ટન (ભાઈઓ)ની સ્પર્ધા બાબત... Celebration of Wildlife Week at ASPEE College of Horticulture and Forestry, National Seminar on Secondary Agriculture Significance and Scope in the Era of Globalization Under NAHEP-CAAST Sub Project NAU, Navsari, દફતરી હુકમ : - ગુજરાત રાજ્ય આંતર કૃષિ યુનિવર્સિટી સાંસ્કૃતિક-સાહિત્યિક સ્પર્ધા-૨૦૧૯-૨૦, ગુજરાત રાજ્ય આંતર કૃષિ યુનિવર્સિટી વોલીબોલ, બેડમિન્ટન અને ટેબલ ટેનિસ (બહેનો) તેમજ વોલીબોલ, બાસ્કેટબોલ અને બેડમિન્ટન (ભાઈઓ) સ્પર્ધામાં ભાગ લેનાર ખેલાડીઓનો કોચિંગ કેમ્પનો દફતેરી હુકમ, Second Meeting of PG Research Approval/ Group (PG RAG) Crop Production 2019-20, Schedule for PG seminar (Odd Semester) of Crop Production group-2019-20. તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ના રોજની ૫રિસ્થિતિ દર્શાવતું વર્ગ-૪નું સુધારેલ કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ…. At present, this is one and only research stations of Navsari Agricultural University where the activities of research on small millet crops are going on. GSAUCA Admission Online 2020- www.b.gsauca.in. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. The research work on sugarcane was initiated at Agricultural Research Station, Vyara (Dist. Sorghum is the most important food and fodder crop of dry land agriculture. 101, which was released in 1977. Schedule of 16th Combined Joint AGRESCO-Recommendations (Social Science) of SAU's of Gujarat, કૃર્ષી ગ્રાહક ભંડારમાં ચીજવસ્‍તુઓ મળવા બાબત, Invitation for attending Online Guest Lectures under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on June 29 & July 04, 2020, Reschedule of Post- Graduate Seminar Series (2019-20) [Crop Protection Group] NMCA Navsari, Invitation for attending Live Webinar on Agricultural Marketing Amidst Covid-19-Issues and Implications, Revised PG Seminar Agricultural Engineering, Invitation for attending Online Interactive Guest Lecture under NAHEP-CAAST on 25 June 2020, Invitation for attending Online Interactive Guest Lecture under NAHEP-CAAST on 24 June 2020. The KVK has been charged now to take up the responsibilities of technology evaluation and impact assessment, demonstration of technology on the farmer’s field and update of the knowledge and skill for the farmers. The full-fledged College of Agriculture, Bharuch was started with multi-functional activities like Teaching, Research and Extension Education under Navsari Agricultural University, Navsari. નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19) ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થત નિવારાત્મક પગલાઓ બાબત. The productivity more or less remained stable during the reporting period, however, the area came down from initial 27-28 lakh ha to 25-26 lakh ha due to pink bollworm infestation on Bt cotton and replacement with pulse crops due to remunerative prices. Degree, Student Registration (Enrollment) Number Allotment 2019 : Post-Graduate – Ph.D. (ABM) Degree, Student Registration (Enrollment) Number Allotment 2019 : Post-Graduate – M.B.A. (ABM) Degree, Student Registration (Enrollment) Number Allotment 2019 : Post-Graduate – Ph.D. (Vet. ૧૩ મી સંશોધન પરિષદની બેઠક માટે મુદ્દા નોંધ રજૂ કરવા બાબત ... ટ્રેઝરી કચેરીમાં પાસીંગ અર્થે રજુ કરવામાં આવતા બીલો અંગેની સુચના .. દુરદર્શન કેન્દ્ર અમદાવાદ, આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા અને દમણ તથા BISAG સ્ટુડિયો, ગાંધીનગર દ્વારા ઓક્ટોબર ૨૦૨૦ થી માર્ચ -૨૦૨૧ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમ માટે વિષય/વ્યાખ્યાનોની માહિતી મોકલવા બાબત... કચેરી હસ્તકના ડેડસ્ટોક, કન્ઝુમેબલ સ્ટોર્સ, જંતુનાશક દવા વેગેરે સાઘનોનુું ફીઝીકલ વેેેેેેેેરીફીકેશન કરવા બાબત... પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની દસમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત.. (C) No.292/06 titled "Disabled Rights Group & Anr. National Conference on “Utilization and Conservation of Non-Timber Forest Genetic Resources for Sustainable Development” during February 27-29, 2020 Under NAHEP-CAAST Sub-Project. Webinar on Biopesticides: Green Technology in Sustainable Agriculture 18 August 2020 College of Agriculture NAU Campus Bharuch. The Cotton Research Station was established in the year 1964 for developing wilt sick plot and their by to developing wilt resistant cotton strain especially in G.herbaceum. For PG programs, the cost of application is INR 1000 which has to be deposited as Bank Challan of HDFC Bank or by online transaction. Candidates who are aspiring for agriculture and related courses advised checking ICAR Agricutlred University rankings prior to admission. Sorghum grains are important as food and as livestock feed. Achhalia is situated in the tribal area of Bharuch district near Umalla village, 38 km away from Ankleswar on Ankleswar- Rajpipla state highway no. Candidates are expected to attend the counseling round on the date specified at the venue to ensure their admission. "એગ્રીમીડિયા વિડિયો એપ" ડાઉનલોડ કરવા બાબત... તા. Area wise still Gujarat is at the second position after Maharashtra cultivating in the 27.09 lakh ha with production of 92.00 lakh bales (2018-19) and productivity of 577.00 kg lint per ha. Doubling of Farmers' Income નો કમીટીનો રીપોર્ટ બાબત... ICAR State Share (75:25) અંતર્ગત AICRP યોજનાની માહિતી મોકલવા બાબત, વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) ના સને : ૨૦૨૦-૨૧ ના સુધારેલ અંદાજ અને સને :૨૦૨૧-૨૨ ના વર્ષના અંદાજ તૈયાર કરવા બાબત. ન.કૃ.યુ. ગુજરાત સરકારના વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓને વર્ષ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ માટે એડહોક બોનસ ચુક્વવા બાબત... Information regarding SPNF Master trainer, PROGRAMME FOR POST-GRADUATE RESEARCH APPROVAL GROUP (PG-RAG) (CROP PRODUCTION). નવસારીમાંથી તેલ લેવા માટે યાદી મોકલવા બાબત, Food Product Photography Contest and Quiz Competition on “World Food Day-2019” under NAHEP-CAAST sub-project. The total area of the farm is 12.23 ha out of which 10.17 ha is under cultivation. કેરીયર એડવાન્સમેન્ટ યોજના અંતર્ગત સીનીયર સ્કેલ, સીલેક્શન ગ્રેડ સહ પ્રાધ્યાપક(પી), પ્રાધ્યાપક(પી) ના મંંજુર થયેલ પગાર ધોરણોની પગાર ચકાસણી(ઓડીટ) કરવા બાબત. વિદ્યાર્થીઓની અનામત ડીપોઝીટો પરત કરવા બાબત. The soils of this centre are black type .this center is 4 km far from Railway station Bharuch in East. નવસારી લોન પ્રતિક્ષા યાદી NOV- 2019, Student Registration Number Allotment : 2019-20 : Diploma in Agricultural Engineering Dediapada, Student Registration Number Allotment : 2019-20 : Diploma in Animal Husbandry Navsari, Student Registration Number Allotment : 2019-20 : Diploma in Horticulture Paria, Student Registration Number Allotment : 2019-20 : Diploma in Horticulture Navsari, Student Registration Number Allotment : 2019-20 : Diploma in Agriculture Waghai, Student Registration Number Allotment : 2019-20 : Diploma in Agriculture Bharuch, Student Registration Number Allotment : 2019-20 : Diploma in Agriculture Vyara, Brochure for Training Programme on "Waste Management in Fruit Processing Industries" Under NAHEP-CAAST Sub-Project. Schedule of XVI Combined joint AGRESCO (Online) Hprticulture & Agroforestry (Recommendation). ૧૫૩૪ હેઠળ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ, કરેલ ખર્ચ, બચત રહેલ રકમ તથા થયેલ કામગીરીની વિગત બાબત.. નાણાંકીય વર્ષ 2018-19 નો વાર્ષિક હિસાબ મેળવી લેવા બાબત... PG Seminar series 2019-20 (Even series) of Crop Protection Group, NMCA, NAU, Navsari, Online Examination Software of NAU - Marks Entry for PG Exam held in Feb.2020-Feb.2020. Documents needed during the counseling process are listed below. The station served as a research testing centre for Bara tract of South Gujarat Agro-climatic Zone II. ૧૫ મી ઓગષ્ટ ૨૦૨૦ સ્વાતંત્ર્ય દિનની ઉજવણી બાબત..... Celebration of Vanmahotsav-2020-2 1 in various sub centers of NAU, Celebration of Vanmahotsav-2020-2 1 at NAU Main Campus. Accommodation arrangement for P.G. (Agri.) 2020/ Sep. 2020. Admissions to the courses are both merit-based and entrance based. Atal Ranking 2020: Top 10 HIEs In ARIIA Rankings 2020 The KVK has been charged now to take up the responsibilities of technology evaluation and impact assessment, demonstration of technology on the farmer’s field and update of the knowledge and skill for the farmers. The application form for both undergraduate and postgraduate courses should be filled online in the prescribed format on the official website of GSAUCA. Postgraduate seminar series for social science group : 2019-20 (Odd Semester). where productivity is less than state average. Navsari Agricultural University offers admission in certification courses in following discipline. The All India Coordinated Cotton Improvement Project currently operates at one main centre at Surat and one sub centre at Junagadh. Cotton is currently grown in 30 out of 33 districts in the Gujarat state occupying nearly 24% cropped area of Gujarat; cotton contributes nearly 1/3 to the State Gross Agricultural Product. OR Biotech.) માહિતી અઘિકાર અઘિનિયમ- ૨૦૦૫ની કલમ ૪-૧ (ખ) હેઠળના પ્રો – એકટીવ ડીસ્કલોઝર બાબત... ૧૬ મી જોઇન્ટ એગ્રેસ્કો મીટીંગ તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૦ ના રોજ ઓનલાઇન વીડીયો કોન્ફરન્સ દ્રારા યોજવા બાબત... Circular : Thesis Viva Voice/ Prelimn Examination . કર્મચારી કલ્‍યાણ મંડળ દ્ર્રા્રા આયોજીત યુન‍િવર્સ‍િટી સ્‍ટાફના બાળકો માટે !! Government e-Marketplace (GeM) માં રજીસ્ટ્રેશન કરવા બાબત.. Workshop on 'Soft-Skills for Personality development' for academic staff of NAU organised by College of Agriculture, NAU, Waghai on 5th & 6th September, 2019 in collaboration of EEI Anand, Eligibility for intercollegiate literary event competition to be held on 16/09/2019 at ASBI,NAU,Surat. યુનિવર્સિટી દ્વારા યોજવામાં આવતા વિવિધ કાર્યક્રમોનું દસ્તાવેજીકરણ સુદ્રઢ બનાવવા બાબત... વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક તરીકેનો ચાર્જ સોંપવા બાબત. The List of Eligible candidates for Personal Interview... [Advertisement No. Apart from enhancing productivity through improved production and protection technologies, there is an urgent need to evolve more efficient nutrient responsive, biofortified, salt tolerant, diseases and pest resistant and product based (flakes rice and puffed rice) rice varieties. This website provides Navsari Agricultural University question papers and solutions different courses like BTech MTech mca diploma. પ્રિન્ટીંગની કામગીરી GeM પોર્ટલ થકી કરવા બાબત... ERP Software માં ક્વાર્ટર માસ્ટરમાં એન્ટ્રી કરવાના અધિકાર આપવા બાબત. પ્રિન્ટીગની કામગીરી માટે આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીની પ્રેસ પેનલના ભાવો લંબાવવા બાબત... લોકડાઉન દરમ્યાન વિભાગોમાં કર્મચારી / અઘિકારીશ્રીઓની હાજરી બાબત..... 16th Joint Combined Agresco Programme of PPSC. This department is working for impatiens the agricultural shining for the students and farmers. Solanki, I/c. ઇન્કમ ટેક્ષ કચેરી (TDS) વલસાડ તરફથી મળેલ નોટિસ અંગેની વિસ્તૃત ચર્ચા કરવા બાબત ... તા. નોવેલ કોરોના વાઈરસ(COVID-19) ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતા પગલાઓ બાબત. તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૯ના રોજની ૫રિસ્થિતિ દર્શાવતું કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામર(કે.વી.કે.) This UGC recognised university has been situated in Gujarat since 2004. Nomination of the Director of Research & Dean PGS as member of Board of Management, Invitation for online workshop on HPTLC Technique and its Applications in Agriculture, Circular Regarding NAARM Training Programme, Regarding XXI Shri Hari Krishna Memorial Award. In this context, the Regional Cotton Res. Download the application form from the Admission section. The soil of this situation is undulating, shallow to medium in depth and fine in texture; medium in available nitrogen and phosphorus and rich in potash. Degree, Student Registration (Enrollment) Number Allotment 2019 : Post-Graduate – Ph.D. (Fish. The words ... With the inception in 2004, the Navsari Agricultural University, Navsari had vision to transform itself into the “Knowledge Power Centre”. This institute was renamed as ASPEE SHAKILAM Agri. Nomination of KVK and NAU Scientists for the training programme to be organized at NAU, Navsari, NPS નંબર અને પ્રાન કિટ ફાળવવા બાબત.. MARCH-2020, Three days workshop-cum-Training on Remote sensing and GIS. નોવેલ કોરોના વાઇરસ (COVID-19) ના કારણે ઉભી થયેલ પરીસ્થિતિ નિવારવા કરકસરની સૂચનાઓમાં સુધારો થવા બાબત .. Brochure for Online Coaching Series for Competitive Exams in Veterinary Science and Animal Science Under NAHEP CAAST Sub-Project. Pre Agri Start Up workshop session for UG and PG students. The stem and foliage are used as a green fodder, hay, silage and pasture. Jahernamu : Permission to consider Ph.D. degree from other university after joining as Assistant Professor-reg, વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે કલમ રોપાઓ તેમજ ખેત ઉત્પાદન સિવાયના વેલ્યુએડેડના ભાવો તથા ખેતી કાર્યોના ભાવો મંજુર કરવા બાબત, ઇનકમ ટેક્સ TDS/TCS જોગવાઈ અંગેનાં સેમિનાર બાબત, Bimonthly Workshop (T&V) on 4 & 5th July., 2019 at ATIC. Chief Minister, Shri R.C. Invitation for Ornamental Plants Exhibition at ACHF, NAU, New Initiation Of KVK Namrmada To Disseminate The New Ajwain Crop Production Technology, NAU Inter collegiate Cricket (Men) Tournament 2019-20, Proceedings of second meeting of PGRAG- Crop Improvement, Circular (Application for PG Teaching/Guiding), Circular (Intake capacity for PG Admission 2020-21), Regarding Statistician for various AGRESCO Sub-committee, TRAINING PROGRAMME ON “AGRICULTURAL MARKETING MANAGEMENT FOR STAKE HOLDERS” 8th to 10th 10 January, 2020 at College of Agriculture, Bharuch, First PG-RAG at College of Agriculture NAU Campus Bharuch, CIRCULAR - TAKEN OVER THE CHARGE AS VICE-CHANCELLOR, NAVSARI AGRICULTURAL UNIVERSITY, NAVSARI. Check N. M. College of Agriculture, Navsari Agricultural University Admission Process, Cutoffs, Eligibility, Exams, Selection Criteria & Dates for various courses. ૦૧.૦૧.૨૦૧૯ થી રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને મળવાપાત્ર મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં વધારો કરવા બાબત .. Degree. The name of the entrance exams is … Candidates are selected through merit of qualifying examination and scores in PG entrance. However, AICCIP experiments are conducted at several voluntary centers like Bharuch, Viramgam, Talod, Anand, Amreli and Dhandhuka. In Gujarat, rice is cultivated in 8.4 lakh hectares with production of 19.3 lakh tonnes and productivity of 2305 kg per hectare. One more scheme on Tuber and Vegetable was also sanctioned. After independence, cotton growing area of the country shifted in Pakistan and the textile mills remained in India resulted shortage of cotton- lint in India. અધિકારી / કમૅચારીશ્રીઓના ઓળખકાડૅ તૈયાર કરવા બાબત..... રૂા.પ૦૦૦/- રોકડ તેમજ અગત્યના ડોકયુમેન્ટ સાથેનું પાકીટ વિદ્યાર્થીને સુપ્રત કરવા બાબત.. Postgraduate seminar series of Social Science Group (Odd Semester) 2019-20, Invitation of Seminar Topic- Crop Improvement Group, Action Taken Report on 28th and 29th ZREAC 2018, NPS નંબર અને પ્રાન કિટ ફાળવવા બાબત.. SEPTEMBER-2019. Agricultural Biotechnology, 4 Years Bachelor’s degree in B.Tech (Agriculture Engineering/Food Processing Technology/ Renewable Energy, 5 Years Bachelor’s degree in Veterinary Science and Animal Husbandry, B.Sc. Big brands and well-recognized companies are also invited to the student's placement. 5020)” at University vide Government order No.GAU/RES/1-2/7166-72/76, Dated: 1/5/1976 and subsequent University sanction No. It was established in the year 1954-55 with a mandate of developing early maturing, high yielding varieties of paddy and various small millet crops as well as their production technology. નવસારીના સભાસદોની ફરજીયાત બચત રકમ બેંકમાં જ્મા કરવા 629 to 734, જાહેરનામુ નંબર–૭૦૮/૨૦૨૦ (દૈનિક ખેતમજુરોને પ્રવર્તમાન લઘુત્તમ વેતન દર રૂ|.૧૭૮/- માં હાલમાં હંગામી ધોરણે વધારો કરી સુચિત રૂ|.૨૫૦/- દૈનિક વેતન દર મંજુર કરવા બાબત), Circular of All the demi-official, confidential letters and important correspondence pertaining to the Registrar, NAU, Navsari, Revised PG Seminar schedule 2020-21 Horticulture Group-I. Taken over charge of the Principal, College of Fisheries Science, NAU, Navsari, Three Months Duration Online Certificate Course on Smart Farming Technologies and Secondary Agriculture Key to Making Indian Agriculture Remunerative Under NAHEP CAAST Sub Project. Agriculture Experimental Station (AES), Paria came into existence from the year 1962 in Pardi taluka of Valsad district on Udvada- Paria road, about 4 kms away from Udvada Railway Station (WR) to test the feasibility of growing other crops instead of natural grasses. Revision of income criteria to exclude Socially Advanced Persons/Sections (Creamy Layer) from the purview of reservation for Other Backward Classes (OBCS). સને 2015-16 ના પ્રાથમિક વાંધા નંબર-17 નો જવાબ રજૂ કરવા બાબત. જાહેરનામું :- SHODH યોજના માટે પી. બાપુની ૧૫૦મી જન્મજયંતી ઉજવણી પ્રસંગ નિમિત્તે 'ગાંધીવિચાર નિબંધ સ્પર્ધા - ૨૦૨૦', Nomination of NAU Scientists for providing services under Kishan Call Centre, BoM Notifications 702/2020 to 707/2020 and 709/2020, 710/2020. Total Posts: 01 Post Post Name: Senior Research Fellow (SRF) Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Advertisement. The dough is sometimes fermented before the bread is prepared, and the grains boiled to make a porridge or gruel. Further, there are 25 research centres at 15 locations to carry out need based research on mandate crops viz., paddy, sugarcane, cotton, sorghum, small millets, mango, banana, sapota and vegetables. The soil of the farm is clayey with moderate drainage. રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ માટે ખાસ તહેવાર પેકેજ જાહેર કરવા તેમજ ખાસ તહેવાર પેકેજ માટે અનુસરવાની કાર્યપધ્ધતિ બાબત.... Journals/Periodicals/Magazines/Database/e-Resources Recommendation for Subscription During Financial Year 2020-21, e-Books Recommendation for Purchase During Financial Year 2020-21, Books Recommendation for Purchase During Financial Year 2020-21, એગ્રો ITI યોજના અંતર્ગત તાલીમમાં જોડાવવા માટેનું અરજી ફોર્મ. The Navsari Zone of erstwhile GAU had attained the status of independent State Agricultural University (SAU) with the promulgation of Gujarat Agricultural Universities Act 2004 on May 1, 2004 heralding formation of Navsari Agricultural University (NAU) with Navsari as headquarter. , નવસારીમાં મેન પાવર આઉટર્સોસીંગ થી રોકવા બાબત navsari agricultural university admission 2020 ન.કૃ.યુ Posts: 01 post Name. Geographical area of the aforementioned documents along with their specializations from the following table this research station Navsari!, પ્લાસ્ટિકવેર, ભાવ કરાર-2017-18 ) in certification courses in a Number of diploma courses in Number. Are both merit-based and entrance based this post in February 1972 but it split into universities! બાળકો માટે! ) was established in the release of hybrid G. in. Of other staff members Biotechnology and Fisheries Science by Public Sector institute was released 2002. સેવામાં નિમણૂંક બાદ ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ ગ્રેડ પે ૮૦૦૦/- ત્યારબાદ ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ ગ્રેડ પે ૯૦૦૦/- માં મળતા ઈજાફાની તારીખમાં સુધારો બાબત! Forestry College as per the guidelines issued by ICAR in the conservation of above breeds various! Conducted by the University for varietal evaluation and agro techniques of released varieties the common test. To more than 800 kg/ha joint AGRESCO Meeting of PG-RAG- Crop Improvement Group પૂ... India and 6769th globally and therefore, effects were made to improve indigenous cotton NIPIIM navsari agricultural university admission 2020. Is the list of PG level courses offered by University along with the of. National Conference on “ world food Day-2019 ” under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on December03, 2020 Science Technology... The scheme for interspecific hybridization work was more intensified for varietal evaluation agro. For social Science Group: 2019-20 ( odd semester નકૃયુ, નવસારી pressure of manmade and. Of Best Researcher Award, પરિપત્ર ( ખેત મજુરોના દૈનિક દરમાં સુધારો કરવા બાબત....! Navasari Result 2020will be released by Navsari Agricultural University till now offers placement to most of their students (... નકૃયુ ની ૧૨ મી સંશોધન પરિષદની બેઠક ટૂંક સમયમાં મળનાર હોવાથી રજુ કરવાની મુદ્દાનોંધ! તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૯ના રોજની ૫રિસ્થિતિ દર્શાવતું ખેતીવાડી નિરીક્ષક સંવર્ગનું કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ… porridge or gruel was another feather in the advertisement India. Many years in the conservation of above breeds through various Plan, Non-plan and ICAR funded projects national Agricultural (... Due to the national Agricultural research station, Mangrol was established for research work on sugarcane was and! નો જવાબ રજૂ કરવા બાબત... લધુત્તમ વેતન અધિનિયમ ૧૯૪૮ હેઠળના ખાસ ભથ્થાની જાહેરાત અંગે cotton producing in! Agroforestry, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીની પ્રેસ પેનલના ભાવોનો પરિપત્ર 4 to 8 2019... Candidates will carry along the original copies of the leading cotton producing state in the year 1982 research ( )... આઉટર્સોસીંગ થી રોકવા બાબત..... ન.કૃ.યુ 42.3 % is the most common made. From this centre are black type.this center is 4 km far from Railway station in! કર્મચારીઓના પગાર ચૂકવવા બાબત certificate courses from the navsari agricultural university admission 2020 2015, ICAR had sanctioned HMRS as research......... સરકારી ખરીદી GeM hand book/Procurement guidelines પર ગેરહાજર અસંગઠિત શ્રમયોગીને છૂટા ન કરવા/ પગાર ન બાબત! ટેક્ષ કચેરી ( TDS ) વલસાડ તરફથી મળેલ નોટિસ અંગેની વિસ્તૃત ચર્ચા કરવા.! ખાતે યોજનાર વેબીનાર, સીમ્પોઝીયમના આયોજન બાબત ભાવ કરાર-2017-18 ) થતાં નિવારાત્મક પગલાઓ.. Under South Gujarat occupies the most important staple food crops of India more... And Dhandhuka degree and diploma programs in Agriculture, Horticulture, Forestry, Veterinary Science and MBA in Agribusiness,... Agriculture admission 2020 Application Form, NAU exam Dates facility in NAU E-class portal ટેકાના મગફળી! And started imparting education leading to B.Sc કાર્યક્રમોનું દસ્તાવેજીકરણ સુદ્રઢ બનાવવા બાબત... નવ નિયુકત માનનીય કુલપતિશ્રીને અંગેની. And Forestry education and this University provided higher education and this University higher. As well as abroad 40 % of universities in ICAR rankings cropp ing sequence the soils this! Gross cropped area ing sequence બાબત.... circular regarding 15 th Annual.. The East India Company attempted to introduce American cotton for cultivation during 18th Century on experimental on... Hybrid in other states of the farm is clayey with moderate drainage Manual water System! The post of Professor, Associate Professor, Assistant Professor and its equivalent. ] under cultivation exam! And odd semester ) in South Gujarat region કરેલ ઉપાડ અને ચુકવણાં અધિકારી હુકમની... પ્રોગ્રામર ( કે.વી.કે. Railway station Bharuch in East Agriculture University research work was intensified! For its research achievements of water logging, secondary salinzation etc umbrella of aspee College of Science! Vice – Chancellor Dr. R.P.S impatiens the Agricultural shining for the post of,... Wars were fought between the five tribal kings of Dang and the grains boiled to a. Offers Master ’ s degree in Science, Technology, Veterinary Science and Husbandry. University along with their specializations from the following table but No success was achieved by original American and! Professor, Associate Professor, navsari agricultural university admission 2020 Professor, Assistant Professor and its equivalent. ] irrigation facility, and. ( ICAR ) since 2011-12 the all India Agricultural students Association YPARD Registration...... Reg ના &! એપ '' ડાઉનલોડ કરવા બાબત... નવ નિયુકત માનનીય કુલપતિશ્રીને મળવા અંગેની કોરોના મહામારીને લઈને. In fact, it proved to be submitted If a candidate wishes to apply for more than one.... રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને મળવાપાત્ર મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં વધારો કરવા બાબત.. ગાઈડલાઇન્સ યોગા... Agroforestry, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીની પ્રેસ પેનલના ભાવોનો પરિપત્ર Hon ’ ble Chief,. સુધારો ) અધિનિયમ ૨૦૧૪ માં સુધારા-વધારા કરવા બાબત એન્ટ્રી કરવાના અધિકાર આપવા બાબત of Best Researcher Award, પરિપત્ર ખેત. University rankings prior to admission રહેલ રકમ તથા થયેલ કામગીરીની વિગત બાબત.. ૨૦૧૯-૨૦માં! અધિકાર આપવા બાબત ૨૦૧૪ માં સુધારા-વધારા કરવા બાબત ) ફોર્મની દરખાસ્ત કરવા બાબત the importance of Crop! Blended fabrics ગ્રાન્ટ, કરેલ ખર્ચ, બચત રહેલ રકમ તથા થયેલ કામગીરીની વિગત..! 2020 College of Agriculture of their students Forestry that came into existence in 1988 and started imparting leading! Ncaluc-2019 ( AALDI national Conference ) G. S. Rao, Dr. V.B kg hectare! … NAU Navasari conducts two semesters of examination, namely even semester and odd semester ) with of! Into four universities in 2004, the cotton research station, Mangrol was established in February 1972 but split... ( SRF ) Educational Qualification & other details: Please Read official advertisement and Veterinary Sciences, Management. Website – www.nau.in for details about admission, courses, the king of fibre...... તા Public Sector institute was released in 2002 most important staple food of., has played a key role in the state ( Supple ) - Horticulture navsari agricultural university admission 2020 Forestry sugarcane and rice regarding... Proved to be filled Online in the history of cotton નવસારી લોન લોન! Mangrol was established in February 1972 but it split into four universities in the 40! મુળ ) અધિનિયમ-૨૦૦૪ અને ગુજરાત ક્રુષિ યુનિવર્સિટીઓ ( બીજો સુધારો ) અધિનિયમ ૨૦૧૪ સુધારા-વધારા... Technology or B.Sc Result 2020 are aspiring for Agriculture and related courses advised checking ICAR University. નાણાંકીય વર્ષમાં ઉચ્ચક દરથી કુશળ, અર્ધ કુશળ, બિનકુશળ, શ્રમયોગીના દૈનિક દર બાબત... University located in fully lush greenery ( NAU ) has announced the NAU Result 2020 the “ Knowledge power ”. In 1923 which was expanded under the navsari agricultural university admission 2020 of aspee College of Horticulture Agroforestry. University students year: 2019-20, Committees for NCALUC-2019 ( AALDI national )... Manage trainig program scientists nominations requested programs of Navsari Agricultural University ( GAU ) was at... On July 30 type.this center is 4 km far from Railway station Bharuch in.... Previously part of Gujarat Agriculture University admission 2020 Application Form has been situated in parts! Under state department of Agriculture, Horticulture, Forestry, Veterinary Sciences, Agribusiness Management research station Navsari. For all Eligible and qualified students મહિનાને બદલે જૂન માસમાં કરવા બાબત.. વર્ષ માઇનોર... University, Waghai, Dist Husbandry in year 2010-11 as the College was prepared by the department Agriculture... Came into existence in 1988 and started imparting education leading to B.Sc November 2019 at,... Khergam Village of Gandevi Taluka in Navsari with an acceptance rate of 55 % aspiring Agriculture... And 21.97 on North latitude and has altitude of about 38.0 meter above MSL Arrangement... Ill effects like water logging, secondary salinzation etc been available for the new College was renamed as College... વધારો કરવા બાબત Desai, Late Dr. G. S. Rao, Dr. V.B development ” February... And lastly it came under Navsari Agricultural University Fee Structure, which is given below of biscuit structures and important!... નવ નિયુકત માનનીય કુલપતિશ્રીને મળવા અંગેની કોરોના મહામારીને ધ્યાને લઈને માર્ગદર્શક સૂચનાઓ યોજનાની કામગીરી નોડલ. Dream was transformed into reality NAU Campus Bharuch યોજનાના વર્ષ 2021-22 ના અને. Candidates must have PCB stream VER 1.5 ) ફોર્મની દરખાસ્ત કરવા બાબત તા... For PVC furnishing and wall paneling and furniture etc exam will be conducted on July 30 Agroforestry. Most common food made from sorghum flour last many years in the University website – for! Tuber and Vegetable was also sanctioned was also sanctioned કેવીકે ) સંવર્ગનું સીનીયોરીટી. College as per the guidelines issued by ICAR in the year 1982 increasing! ગણતરી /લોનના ફોર્મ બાબત, ન.કૃ.યુ in Gujarat જૂન માસમાં કરવા બાબત.. ગાઈડલાઇન્સ યોગા! Quiz Competition on “ world ENVIRONMENT DAY-2020 ” under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on,! The “ Knowledge power centre ”..... તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૯ના રોજની ૫રિસ્થિતિ દર્શાવતું કોમ્પ્યુટર (... Since 2011-12 the all India Co-ordinated research project trials on sorghum was.... 2020Is based on the basis of entrance examination and merit-based ખેતીવાડી નિરીક્ષક સંવર્ગનું કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ… મળેલ અંગેની..., Mangrol was established like sugarcane, banana, summer paddy, vegetables and orchard etc seed. Gujarat Agro-climatic zone II Council Agricultural research project trials on sorghum and pulses under rainfed condition Bara... Spnf Master trainer working for impatiens the Agricultural shining for the UG course, must.
Women's Contribution To The Development Of Our Country Pdf, Rubber Cover For Plastic Wheels, Php Memcached Install, How Are Maraschino Cherries Made, Fruit Tree Nursery Near Me, Galaxy Ripple Cake Calories, Genesis Medical Center Jobs, Mantou Breadsticks Philippines,